RADA Montage s.r.o.

Námestie Matice Slovenskej 4
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 46 388 664
IČ DPH: SK 2023357963
E-mail: radamontage@radamontage.com


Vedenie spoločnosti

Konateľ: Martin Melicherčík
Tel. číslo: +421 915 863 926
E-mail: melichercik@radamontage.com

Vedúci obchodných činností:
Martin Juraj Gergeľ
Tel. číslo: +421 905 648 402
E-mail: radamontage@radamontage.com